Procedure drones

Bij het gebruik van Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), ook wel drones genoemd, wordt onderscheid gemaakt tussen particulier/recreatief en beroepsmatig gebruik. Particulier/recreatief gebruik van drones is niet toegestaan in de haven. Beroepsmatig gebruik van drones is alleen toegestaan nadat er is voldaan aan onderstaande voorwaarden van de inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T), North Sea Ports (NSP) en Verbrugge Terminals.

Voorwaarden vanuit IL&T

 • De fotograaf moet een geldige ROC vergunning in zijn bezit hebben. In onderstaand overzicht zijn de firma’s te vinden die een ROC vergunning hebben met daarbij de speciale ontheffingen. Voor het vliegen boven haventerrein is een ROC vergunning met de ontheffingen op punt 5a en 5b verplicht. Zie: https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones/documenten/publicaties/2018/11/26/overzichtroc-vergunningen

Piloot

 • De drone bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig RPA-L certificaat (vliegbrevet), daarnaast moeten er specifieke en algemene bevoegdheidsverklaringen ingediend zijn (waaronder medische keuring)
 • Er moet met twee man gevlogen worden (één piloot en één waarnemer).

Drone

 • Het toestel moet ingeschreven staan in het luchtvaartuigregister (bewijs van luchtvaartregister – BVI).
 • Er moet gewerkt worden met een goedgekeurde drone (fysieke keuring en vliegkeuring). Hiervoor moet de drone een geldig bewijs van luchtwaardigheid hebben (S-BVL).

Office

 • Er moet een door IL&T goedgekeurd handboek opgesteld zijn waarin alle procedures en risico- analyses opgenomen zijn.
 • Er moet bij uitzonderlijk werk een aanvullende TRA opgesteld worden.
 • Er moet een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten zijn.

Het hebben van een ROC light vergunning is onvoldoende!

Voorwaarden vanuit NSP

Voorwaarden vanuit Verbrugge Terminals

 • Er moet een foto/filmaanvraag ingevuld worden op de website van Verbrugge Terminals. Zie: https://www.verbruggeinternational.com/en/vt/terminalaccess/filmphoto/
  Via de mail komt er een reactie of de aanvraag is goedgekeurd, dan wel is afgekeurd. Bij goedkeuring moet de fotograaf het formulier van de foto/filmaanvraag ondertekenen bij de bewaking. Na ondertekening zal de fotograaf een kopie van dit formulier ontvangen. Dit formulier moet de fotograaf tijdens de opnames bij zich dragen.
 • Er mag niet nabij/boven risicovolle situaties/omstandigheden gevlogen worden.
 • Er moet een aanvullende Taak Risico Analyse (TRA) aangeleverd worden door de fotograaf voor het uit te voeren werk. Deze TRA moet door Verbrugge Terminals goedgekeurd worden.
 • De beelden zijn exclusief voor Verbrugge Terminals en moeten voorafgaand aan de publicatie door Verbrugge Terminals goedgekeurd worden.
 • Bij het maken van opnames van een schip moet toestemming gevraagd worden aan de kapitein. Daarnaast moet ook de bemanning op de hoogte gebracht worden.

Afkortingen

BVI 1 Bewijs van inschrijving luchtvaartregister
IL&T Inspectie Leefomgeving en Transport
NSP North Sea Ports
RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie
ROC vergunning RPAS Operator Certificate
RPAS Remotely Piloted Aircraft System
RPAS L RPAS Licence
S-BVL Speciaal bewijs van luchtwaardigheid
TRA Taak Risico Analyse